اطاعات برای خوانندگان


مجله مراقبتهای بالینی نمایه شده در Index Copernicous به صورت فصلنامه، به منظور انتشار نتیجه تحقیقات و مطالعات مربوط به مراقبتهای بالینی در زمینه های پزشکی، پرستاری و... جهت استفاده محققین، اعضای محترم هیات علمی و کلیه دانشجویان رشته های علوم پزشکی انتشار می یابد.

 هدف: ترویج و انتشار یافته ها و تحقیقات علمی در زمینه مراقبتهای بالینی و کاربرد آنها می باشد

 نحوه ی ارسال مقاله

  مقاله بايد حاوی نامه‌ ای خطاب به سردبير شامل عنوان مقاله و اسامی نويسندگانباشد. ذکر اين نکته که مقاله در مجله ديگری در دست بررسی يا چاپ نيست، الزامی است.  نویسندگان محترم  می توانند برای ارسال مقالات خود به سایت اختصاصی مجله به آدرس  WWW.JOURNALCC.COMمراجعه  نمایند.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.