تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

 

مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی به صورت فصلی منتشر می‌شود. اولین شماره این مجله بهار 1391 منتشر شد و درتاریخ 21/2/1392 از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور رتبه علمی-پژوهشی کسب کرد.

 

Indexed in: Index Copernicus, ISC, SID, Iranmedex, Magiran.

ISSN: 2322-1593   ISSN:2345-3338

 


تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

دوره 4, شماره 1 (1394): تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

فهرست مطالب

مقالات پژوهشی اصیل

زهرا شاکری شمیرانی, مژگان زندی, پروین شکرالهی, شیوا ایرانی
PDF
1-13
افشین الماسی, رضا پورمیرزا کلهری, تورج احمدی جویباری, افشین گودرزی, علیرضا احمدی
PDF
14-23
رضا صفدری, مرجان قاضی سعیدی, عباس شیخ طاهری, مرضیه صارمیان
PDF
24-33
مژگان صفایی پور زمانی, مختار عارفی
PDF
34-42
فریده تکلو, کیومرث احمدی, آرش ضیاء پور
PDF
43-51
مصعب قادری, زینب احمدی, فاطمه داراب زاده, مرتضی نصیری, الهام فکوری
PDF
52-62
جواد زارعی, علی محمدی, محمد اسماعیل کاملی, مهران کامکار حقیقی, محمد کاظم امینی
PDF
63-70