دوره 6, شماره 1 (1396)

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

فهرست مطالب

مقالات پژوهشی اصیل

پرخیده حسنی, پروین عباسی, منصوره زاغری تفرشی, فرید زایری
PDF
1-11
مریم نجفی, محمد عزیزی, محمدباقر شمسی, فاطمه نادری, آمنه صفری
PDF
12-21
بهاره چشمه نوشی, فرهاد بابایی, نسیم کندری
PDF
22-33
کانیاو کریمی, کمال عزیزبیگی, نورالدین بختیاری
PDF
34-42
فاطمه خوانچه زر, نگین مرادی, سودابه بساک نزاد, ندا طهماسبی فرد, سحر دانش پژوه, حمیدرضا پاکشیر
PDF
67-74
درسا حامدی, سودا سرانجام, سید امیر میراحمدی, میمنت اکبری, آمنه صفری
PDF
75-83
خدامراد مومنی, پریسا جانجانی, سهند گراوند
PDF
43-50
احمد بخارایی, پروانه عبدالمالکی
PDF
51-58
مریم عمیقی, رستم جلالی, مرضیه کبودی, اعظم باخته
PDF
59-66

گزارش کوتاه

فاطمه امیری, محمدباقر شمسی, محمدرسول توحیدنیا
PDF
84-88